Uitbreiding van uw onderneming, niet tevreden zijn over de dienstverlening van uw huidige accountant, te hoge kosten of het niet nakomen van afspraken. Allemaal goede redenen om over te stappen naar een ander kantoor. Toch is die drempel voor veel mensen hoog en dat is zonde, want u verdient de beste dienstverlening. Overstappen naar VC Accountancy BV is dan ook heel gemakkelijk. Geen ingewikkeld of tijdrovend gedoe, maar een soepele switch waar u zelf vrijwel geen omkijken naar heeft.

Onze dienstverlening start altijd met een gratis quick scan. We willen niet alleen u en uw onderneming leren kennen, ook houden wij uw administratie(s) eens goed tegen het licht. De ervaring leert dan wij altijd wel een aantal verbeterpunten signaleren, waar u direct van profiteert.

Vertrouwen
Wij kunnen ons voorstellen dat u bij de keuze van een nieuwe dienstverlener niet over één nacht ijs gaat. U zoekt niet alleen een deskundige partner, maar vooral ook iemand waarmee het klikt en die u begrijpt. Daar waar het gaat om vertrouwelijke informatie en cijfers, is het opbouwen van een vertrouwensband belangrijk. Dat is dan ook onze insteek: dat we op basis van transparantie en vertrouwen met elkaar samenwerken.

Tips
Wilt u overstappen naar VC Accountancy BV, bespreek dit met ons en we gaan het voor u regelen. Wel geven wij onderstaande tips mee, zodat de overstap zo soepel mogelijk kan verlopen.

  • Vraag uw huidige adviseur of er nog openstaande kosten zijn en laat dit schriftelijk (dit kan per mail) aan u bevestigen.
  • Laat uw huidige adviseur weten dat deze zonder schriftelijke toestemming geen werkzaamheden meer voor u hoeft te verrichten.
  • Stuur ter bevestiging een opzegbrief (dit kan per mail). VC Accountancy BV kan deze eventueel voor u ter beschikking stellen.
  • Laat schriftelijk aan u bevestigen dat uw huidige adviseur medewerking dient te verlenen aan een vlotte overdracht van de benodigde gegevens.

Onze diensten
Zodra wij zicht hebben op uw persoonlijke en zakelijke situatie, kunnen wij u gericht adviseren en ondersteunen. Bijvoorbeeld op het gebied van accountancy, belastingen en bij bedrijfseconomische vraagstukken.