Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Evenmin kan VC Accountancy aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website kan voorkomen.

Informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of door derden worden gepubliceerd.