De jaarrekening is de financiële verantwoording van uw onderneming. De jaarrekening is dan ook een belangrijke informatiebron voor uzelf, maar ook voor de Belastingdienst of uw bank. De jaarrekening wordt door VC Accountancy BV uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Daarnaast ontvangt u van ons een nauwkeurige analyse van de financiële positie van uw onderneming en van de behaalde resultaten in vergelijking met de resultaten over de vorige periode. Hoe wij tot uw jaarrekening komen? Wij verzamelen de benodigde gegevens en verwerken, verrekenen en rubriceren deze. Hieruit volgt uiteindelijk een samenvatting van de financiële informatie in de vorm van uw jaarrekening.

Ter afronding wordt de jaarrekening in heldere taal met u besproken.