MET DIT ONDERSTAANDE FILMPJE LEGGEN WIJ U GRAAG UIT WAAROM U VOOR EEN MKB ACCOUNT MOET KIEZEN

Met dank aan Auxilium Adviesgroep

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een Accountantskantoor en een Administratie- of boekhoudkantoor? Een administratie- of boekhoudkantoor houdt zich toch ook bezig met aangiften en jaarrekeningen? In het onderstaande filmpje wordt duidelijk wat de voordelen zijn van een Accountantskantoor.

Analytische blik
Van een accountant mag u verwachten dat er verder wordt gekeken dan alleen de dagelijkse administratie en de omzetbelasting. Helaas komen veel accountants hier niet aan toe en ontbreekt het u aan proactief advies waar u veel voordeel uit had kunnen halen. VC Accountancy BV gaat wél een stapje verder. Wij bekijken uw cijfers met een analytische blik. Wat is het effect van uw huidige financiële aanpak op morgen (en overmorgen)? Welke financiële risico’s loopt u en hoe kunt u hier het best mee omgaan? Hoe werkt uw aanpak door op uw organisatie, uw eventuele personeel en de algehele toekomst van uw bedrijf? Welke punten kunt u meer aandacht geven of verbeteren? Op dit soort vragen geven wij antwoord, ook voordat de vragen gesteld zijn. Zo heeft u meer inzicht en dus meer grip op uw bedrijfsvoering.

Kwaliteitseisen
Een accountant moet gecertificeerd zijn, zo ook VC Accountancy BV. Dit betekent dat onze werkprocessen, software en procedures aan verschillende kwaliteitseisen moeten voldoen. De beroepsorganisatie NBA ziet erop toe dat wij ons aan deze eisen houden.

Altijd actuele kennis
Bij accountants weet je dat ze kennis hebben over de laatste ontwikkelingen, wetten en regels op financieel gebied. Ze zijn verplicht om minimaal 40 uur per jaar aan scholing te besteden. VC Accountancy BV neemt dit heel serieus en laat zich altijd graag en uitgebreid bijscholen en updaten. Onze beroepsorganisatie bepaalt bovendien over welke onderwerpen wij als accountants (extra) kennis moeten vergaren. U kunt er dus op vertrouwen dat onze kennis altijd up to date is.

Continue dienstverlening
Bij een accountant heeft u de zekerheid dat de dienstverlening altijd doorgaat. Als kantoor zijn wij namelijk verplicht om een andere gecertificeerde accountant in te schakelen als wij zelf bijvoorbeeld onverhoopt even geen werk kunnen verzetten.

Meer informatie?
Overweegt u om over te stappen naar VC Accountancy BV of bent u benieuwd naar wat VC Accountancy BV voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.